Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Pile


nr rachunku bankowego:
19 2030 0045 1110 0000 0097 4710


kod Swift Banku: GOPZPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL19 2030 0045 1110 0000 0097 4710